Chính Sách bảo mật

Chúng tôi, Hebei Yingbo Safe Boxes Co., Ltd. hãy đối xử với sự riêng tư của của chúng tôi du khách với mức cao nhất tầm quan trọng. Chính sách này thông tin chi tiết các biện pháp chúng tôi làm để bảo quản và một cách an toàn bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn ghé thăm hoặc liên lạc với trang web của chúng tôi hoặc bán hàng các đại diện. MỘT Lời giải thích chi tiết của Làm Thế Nào Chúng tôi có thể cửa hàng hoặc nếu không sử dụng thông tin cá nhân về bạn được giải thích trong này sự riêng tư chính sách.

Chúng tôi sẽ cập nhật các chính sách bảo mật thỉnh thoảng, mà đòi hỏi bạn phải để kiểm tra lại trên chính sách này từ thời gian để thời gian.

Thông tin bộ sưu tập

Các trang web hoạt động có thể yêu cầu Bộ sưu tập và chế biến của các dữ liệu sau đây:

 1. Truy cập thông tin chi tiết để trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nguồn tài nguyên được sử dụng trên trang web của chúng tôi là không giới hạn để chỉ vị trí và giao thông dữ liệu, weblogs hoặc thông tin liên lạc khác thông tin.
 2. Thông tin được đưa ra cho chúng tôi khi bạn liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ lý do
 3. Dữ liệu được cung cấp bởi đầy ra hình thức trên trang web của chúng tôi, giống như một mua yêu cầu hình thức.

Cookie

Chúng tôi có thể có các dịp để thu thập thông tin trong liên quan đến máy tính của bạn cho dịch vụ của chúng tôi. Các thông tin là đã đạt được trong một Thống Kê cách cho của chúng tôi chỉ sử dụng. Dữ liệu tập hợp sẽ không xác định của bạn cá nhân. Nó là nghiêm ngặt tổng hợp thống kê dữ liệu về của chúng tôi du khách và Làm thế nào họ được sử dụng của chúng tôi nguồn tài nguyên trên trang web. Không có xác định thông tin cá nhân sẽ được chia sẻ bất cứ lúc nào thời gian thông qua bánh.

Gần với ở trên, dữ liệu thu thập có thể được khoảng trực tuyến nói chung sử dụng thông qua một Cookie tập tin. Khi được sử dụng, cookie sẽ được tự động được đặt trong ổ đĩa cứng của bạn nơi thông tin chuyển giao cho máy tính của bạn có thể được tìm thấy. Những Cookie được thiết kế để giúp chúng tôi chính xác và cải thiện trang web của chúng tôi của dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn.

Bạn có thể bầu từ chối tất cả các Cookie thông qua máy tính của bạn. Mỗi máy tính có khả năng từ chối tập tin tải giống như bánh. Trình duyệt của bạn có một tùy chọn để cho phép các suy giảm của bánh. Nếu bạn làm suy giảm Cookie tải bạn có thể được giới hạn để khu vực nhất định của trang web của chúng tôi.

Thông Tin của bạn và làm thế nào nó Được Sử Dụng

Chủ yếu, chúng tôi thu thập và lưu trữ dữ liệu về bạn để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn và sản phẩm cho bạn. Sau đây là mục đích chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho:

 1. Bất cứ lúc nào bạn yêu cầu thông tin từ chúng tôi qua một hình thức hoặc khác truyền dẫn điện tử chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để thực hiện mà yêu cầu liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm. Chúng tôi cũng có thể giao tiếp với bạn trên các sản phẩm khác hoặc dịch vụ bạn có thể tìm thấy của quan tâm, chỉ khi sự đồng ý đã được cung cấp.
 2. Hợp Đồng với chúng tôi làm cho bạn tạo ra một cam kết, mà có thể yêu cầu liên hệ với hoặc sử dụng của thông tin của bạn.
 3. Chúng tôi có quyền để thông báo cho bạn thay đổi để trang web của chúng tôi, sản phẩm hoặc dịch vụ mà có thể ảnh hưởng đến dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 4. Thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự như những người của một hiện tại người tiêu dùng mua hàng có thể được truyền đạt cho bạn. Các thông tin gửi đến bạn trong thông tin liên lạc sẽ được tương tự như các chủ đề của một gần đây bán.
 5. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn hoặc cho phép một bên thứ ba sử dụng của dữ liệu này, để cung cấp cho bạn Thông tin về không liên quan sản phẩm hoặc dịch vụ bạn có thể quan tâm đến. Chúng tôi hoặc các bên thứ ba chỉ có thể giao tiếp nếu bạn có consented để chẳng hạn thông tin liên lạc và dữ liệu sử dụng.
 6. New người tiêu dùng có thể được liên lạc bởi trang web của chúng tôi hoặc các bên thứ ba chỉ nếu sự đồng ý có đã được cấp, và chỉ cho những thông tin liên lạc bạn có cấp.
 7. Một cơ hội cho suy giảm của bạn sự đồng ý được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Sử dụng cơ hội này để giữ lại của bạn thông tin chi tiết từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba, liên quan đến dữ liệu chúng tôi có thể thu thập.
 8. Lưu ý chúng tôi không tiết lộ nhận dạng Thông tin về bạn của chúng tôi advertisers, mặc dù chúng tôi có thể ở lần chia sẻ Thống Kê người truy cập thông tin với của chúng tôi advertisers.

Lưu trữ của Dữ Liệu Cá Nhân

 1. Các Châu Âu Kinh Tế Khu Vực là lớn, nhưng chúng tôi có thể có để truyền dữ liệu bên ngoài của khu vực này. Nếu dữ liệu được chuyển giao bên ngoài Châu Âu Kinh Tế Khu Vực nó sẽ được cho việc lưu trữ và chế biến. MỘT chế biến nhân viên hoạt động bên ngoài khu vực này có thể thuộc về để trang web của chúng tôi hoặc một nhà cung cấp, trong đó họ có thể xử lý hoặc cửa hàng thông tin của bạn. Một ví dụ: để quá trình và đầy đủ bán của bạn hoặc cung cấp hỗ trợ dịch vụ chúng tôi có thể có để đi ra ngoài Châu Âu Kinh Tế Khu Vực cho việc chuyển giao. Khi bạn nhấp vào Gửi Thanh toán của bạn thông tin chi tiết, thông tin cá nhân hoặc khác điện tử thông tin liên lạc bạn đồng ý với các chuyển cho lưu trữ và chế biến. Chúng tôi có tất cả cần thiết bước cho an ninh được biết đến là trong thỏa thuận với các Chính Sách Bảo Mật tìm thấy ở đây.
 2. Thông tin Nộp của bạn được lưu trữ trên an toàn máy chủ chúng tôi có. Bất kỳ thanh toán hoặc giao dịch Thông tin chi tiết sẽ được mã hóa cho đầy đủ các biện pháp an toàn để được sử dụng.
 3. Như bạn đã biết, truyền tải dữ liệu trên internet là không bao giờ đảm bảo liên quan đến an toàn. Nó là không thể để đảm bảo an toàn của bạn với dữ liệu điện tử và truyền tải. Bạn Do đó nguy cơ của riêng bạn nếu bạn bầu để truyền tải bất kỳ dữ liệu. Khi cung cấp bạn có thể tạo ra một mật khẩu, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm cho việc giữ nó bí mật.

Chia Sẻ thông tin

 1. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của chúng tôi nhóm thành viên bao gồm chẳng hạn thực thể như công ty con, tổ chức các công ty và của họ công ty con. Thông tin được chia sẻ chỉ khi áp dụng.
 2. Của bên thứ ba tiết lộ có thể được cần thiết trong liên quan đến thông tin cá nhân:
  1. MỘT bán của kinh doanh của chúng tôi hoặc của nó tài sản, đầy đủ hoặc một phần, để một bên thứ ba có thể yêu cầu cá nhân chia sẻ dữ liệu.
  2. Về mặt pháp lý, chúng tôi có thể được yêu cầu để chia sẻ và tiết lộ chi tiết dữ liệu.
  3. Để hỗ trợ trong việc làm giảm tín dụng Rủi Ro và gian lận bảo vệ.

Của Bên thứ ba Liên Kết

Liên kết trên trang web của chúng tôi thuộc về các bên thứ ba có thể được tìm thấy. Các trang web này có Sự Riêng Tư của họ Chính Sách, mà bạn đồng ý để khi bạn liên kết để các trang web. Bạn nên đọc này của bên thứ ba chính sách. Chúng tôi không chấp nhận tuyên bố của trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm trong bất kỳ cách nào cho các chính sách hoặc liên kết, như Chúng Tôi không có cách nào để kiểm soát các bên thứ ba các trang web.

Vẫn còn Có Câu Hỏi?

Không không ngần ngại để tiếp cận cho chúng tôi bất cứ lúc nào.