Về Chúng Tôi
Của chúng tôi Giấy Chứng Nhận

Giấy chứng nhận & Bằng Sáng Chế-Của Chúng Tôi Năng Lực Mạnh Mẽ trong Thiết Kế An Toàn và Đổi Mới

Ở đây chúng tôi liệt kê tất cả các Giấy chứng nhận và bằng sáng chế Chúng tôi đã có để thêm của chúng tôi độ tin cậy và tiết lộ của chúng tôi năng lực mạnh mẽ trong quản lý chất lượng, quản lý môi trường và thiết kế sản phẩm và đổi mới. Chúng Tôi Là Một đáng tin cậy nhà sản xuất mà bạn có thể dựa vào để cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo.

Giấy Chứng Nhận ISO 9001

Giấy Chứng Nhận ISO 14001

Giấy chứng nhận CE

Giấy Chứng Nhận ROHS

Đôi Chốt Bằng Sáng Chế

Đôi Chốt Bằng Sáng Chế

Đa-hàng Chốt Bằng Sáng Chế

Cửa Bolt Bằng Sáng Chế

Nhiều Cửa Bằng Sáng Chế

Xử lý Bằng Sáng Chế

Chốt Bằng Sáng Chế

So Le Chốt Bằng Sáng Chế

Dấu vân tay An Toàn Bằng Sáng Chế

Nhỏ gọn An Toàn Bằng Sáng Chế

Giao Diện người dùng Bằng Sáng Chế

Dấu vân tay An Toàn Bằng Sáng Chế