Về Chúng Tôi
C Ủ Một CH ú ng t ô I L ị CH S ử

Yingbo An toàn Phát Triển Tất Nhiên, Danh Hiệu & Những Thành Tựu

Ở đây chúng tôi muốn để ngắn gọn giới thiệu Của chúng tôi Lịch Sử Và phát triển tất nhiên cũng như lớn sự kiện từng xảy ra trong cách của tăng trưởng của chúng tôi để làm cho bạn có được quen thuộc hơn với Yingbo.

2022

Trong năm 2022, Yingbo đã Thu được hơn 110 pcs cấp bằng sáng chế và phát triển 22 nước ngoài đại lý

Một phần của của chúng tôi bằng sáng chế.

2021

Trong năm 2021, thứ tư nhà máy đã được đưa vào sản xuất để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng

MỘT công nhân đang hoạt động tiên tiến thiết bị sản xuất.

2020

Các thứ tư nhà máy được thành lập vào năm, Yingbo thương hiệu bao phủ hơn năm mươi quốc gia và khu vực

MỘT Ảnh chụp màn hình của toàn cầu của chúng tôi mạng lưới bán hàng

2019

Trong 2019,Yingbo có thúc đẩy bởi các Trung Quốc Chất Lượng Toàn Vẹn Trung Tâm và sẽ Tính Toàn Vẹn AAAA Lớp Thương Hiệu Doanh Nghiệp. Yingbo nhập các phát triển mới Milestone

Các giấy chứng nhận của Tính Toàn Vẹn AAAA Lớp Thương Hiệu Doanh Nghiệp.

2018

HAI Đa chức năng lưu trữ hội thảo được đặt tại thứ ba nhà máy. Giải thưởng Cao Hơn & công nghệ tiên tiến doanh nghiệp trong tỉnh trong 2018

Các giấy chứng nhận của Cao Hơn & công nghệ tiên Tiến doanh nghiệp.

2017

Thêm bảo vệ Môi Trường mới thiết bị Hợp Tác với nổi tiếng eWTP

Các giấy chứng nhận của Thương Hiệu Nổi Tiếng Doanh Nghiệp của Tỉnh Hà Bắc.

2016

Sẽ các tiêu đề của Trung Quốc Mười thương hiệu lớn và nhiều quốc gia phát minh bằng sáng chế

Các giấy chứng nhận của Trung Quốc Mười thương hiệu lớn.

2013

Giúp destitute sinh viên đạt được giấc mơ của họ và đã được trao từ thiện doanh nghiệp

Các giấy chứng nhận của từ thiện doanh nghiệp.

2012

Tham gia trong thương mại điện tử nền tảng và thu được các Thương Hiệu Nổi Tiếng tại Trung Quốc

Các giấy chứng nhận của các Thương Hiệu Nổi Tiếng ở Trung Quốc.

2010

Được thành lập vào năm trung tâm R & D và áp dụng một vài quốc gia phát minh bằng sáng chế

Một phần của quốc gia phát minh bằng sáng chế trên bàn làm việc.

2008

Hoàn toàn cơ giới: Máy CNC có đã được đẩy để sản xuất Điều Khiển thông tin chi tiết của tất cả các dây chuyền sản xuất

Hai Robot hàn cánh tay

2006

Thông qua ngành công nghiệp An Ninh CCC Chứng Nhận tại Trung Quốc

Các giấy chứng nhận của CCC giấy chứng nhận.

2005

Giới thiệu tiên tiến công nghệ cắt laser từ Đức, Kiểm Soát Tất Cả Các Quá Trình từ sản xuất để bán và thông qua ISO9001, ISO1 4001 Chứng Nhận

Các giấy chứng nhận của TIÊU CHUẨN ISO 9001 và ISO 14001.

2004

Tỉnh Trình Diễn Đơn Vị Của Doanh Nghiệp Công Nghệ

Các giấy chứng nhận của Tỉnh Trình Diễn Đơn Vị của Doanh Nghiệp Công Nghệ.

2003

Vinh dự tăng ngôi sao của doanh nghiệp tư nhân

Các giấy chứng nhận của vinh danh tăng ngôi sao của doanh nghiệp tư nhân.

1999

Các Thứ Hai nhà máy được xây dựng và đẩy để sản xuất.

Các Top view của thứ hai nhà máy.

1996

Hà Bắc Yingbo An Toàn Hộp Co., LTD. Được Thành Lập Vào Năm.