Nhận được Bắt Đầu để Tạo Ra Độc Đáo Của Bạn Tùy Chỉnh An Toàn Ngay Bây Giờ!

Làm bạn muốn để xây dựng của bạn Tùy chỉnh an toàn? Thực hiện theo các bước sau đây và tạo ra độc đáo của bạn an toàn để đáp ứng tất cả các an ninh của bạn và yêu cầu thiết kế.

1. Thiết Kế bên ngoài
Màu sắc
Vàng
Cà phê Vàng
Đen
Con dấu Nâu
Tối Burgundy
Nâu
Cam
Màu hồng
Màu đỏ
Vàng
Màu be
Màu xanh lá cây
TÔI Không Chắc Chắn Rằng Chỉ Cần Nào.
Khóa Loại
MỘT mảnh của ngang khóa sinh trắc học của Yingbo Két. Ngang Sinh Trắc Học Khóa Loại 1
MỘT mảnh của ngang khóa sinh trắc học của Yingbo Két. Ngang sinh trắc học Khóa Loại 2
MỘT Vàng & thẳng đứng màu đen khóa sinh trắc học của Yingbo Két. Dọc sinh trắc học khóa 3
Vàng & thẳng đứng màu đen khóa sinh trắc học của Yingbo Két. Dọc sinh trắc học khóa 4
Một tích hợp khóa sinh trắc học & xử lý của Yingbo Két. Tích hợp khóa sinh trắc học & xử lý 5
Một tích hợp khóa điện tử & xử lý của Yingbo Két. Tích hợp khóa điện tử & xử lý 6
Trượt khóa sinh trắc học của Yingbo Két. Trượt khóa sinh trắc học 7
Trượt khóa sinh trắc học của Yingbo Két. Trượt khóa sinh trắc học 8
TÔI Không Chắc Chắn Rằng Chỉ Cần Nào.
Xử lý Loại
Vàng Quảng trường xử lý Vàng Quảng trường xử lý
Sliver Quảng trường xử lý Sliver Quảng trường xử lý
Bánh Lái hình xử lý Bánh Lái hình xử lý
5-Nói xử lý 5-Nói xử lý
TÔI Không Chắc Chắn Rằng Chỉ Cần Nào.
2. Thiết Kế nội thất
Bolt Loại
Thép hình bầu dục Bolt Thép hình bầu dục Bolt
H-Loại bằng sáng chế buông thép không gỉ H-Loại bằng sáng chế buông thép không gỉ
Hai hàng bằng sáng chế thép bu lông Hai hàng bằng sáng chế thép bu lông
Ba hàng bằng sáng chế thép bu lông Ba hàng bằng sáng chế thép bu lông
MỘT mảnh của Kép Kép Dual T Thép bu lông của Yingbo An Toàn. Dual-T bằng sáng chế buông thép không gỉ
MỘT mảnh của micro-Hai-hàng bằng sáng chế dày bu lông Micro-Hai-hàng bằng sáng chế dày bu lông
TÔI Không Chắc Chắn Rằng Chỉ Cần Nào.
Loại da
Vàng mô hình kim cương da Kim cương hình dạng
Nâu mô hình vuông da Mô hình vuông da
Nâu mô hình Lục Giác da Mô hình lục giác Da
Mềm lót da Mềm lót da
Da mềm mại Da mềm mại
Brown mềm kim cương da của Yingbo Két. Brown mềm da lót
MỘT vàng mềm kim cương da của Yingbo Két. Mềm kim cương da
Một màu cam mềm kim cương da của Yingbo an toàn nội thất. Orange Mềm kim cương da
MỘT sô cô la Màu sắc mềm kim cương da của Yingbo an toàn nội thất. Sô cô la Mềm kim cương da
MỘT màu nâu mềm kim cương da của Yingbo an toàn nội thất. Brown Mềm kim cương da
MỘT khảm kim cương da mềm mại của Yingbo an toàn nội thất. Khảm kim cương da mềm mại
MỘT ngôi sao Shaped mềm kim cương da của Yingbo an toàn nội thất. Sao Kim Cương mềm da
MỘT lập thể da mềm mại của Yingbo an toàn nội thất. Lập thể da Mềm Mại
MỘT Clover Shaped mềm da của Yingbo an toàn nội thất. Clover da Mềm Mại
MỘT vàng da mềm mại của Yingbo an toàn nội thất. Vàng da Mềm Mại
MỘT hình học da mềm mại của Yingbo an toàn nội thất. Hình Học da Mềm Mại
TÔI Không Chắc Chắn Rằng Chỉ Cần Nào.
3. Tùy chọn
Bên trong khóa loại hộp
Vàng & màu đen bên trong khóa hộp Vàng & đen loại
Sliver & màu đen bên trong khóa hộp Sliver & đen loại
Vàng bên trong khóa hộp Vàng loại
TÔI Không Chắc Chắn Rằng Chỉ Cần Nào.
TÔI không cần nó.
Móc chìa khóa
Vàng kim loại móc chìa khóa Loại 1
Vàng kim loại móc chìa khóa Loại 2
Sliver kim loại móc chìa khóa Loại 3
TÔI Không Chắc Chắn Rằng Chỉ Cần Nào.
TÔI không cần nó.
Tập tin Khung
Vàng kim loại tập tin khung Loại 1
Vàng kim loại tập tin khung Loại 2
Sliver kim loại tập tin khung Loại 3
TÔI Không Chắc Chắn Rằng Chỉ Cần Nào.
TÔI không cần nó.
Ngăn kéo & Hidden Hộp
Sang trọng bằng gỗ rắn Sang trọng bằng gỗ rắn
Hidden hộp Hidden hộp
TÔI Không Chắc Chắn Rằng Chỉ Cần Nào.
TÔI không cần nó.
4. Đặc điểm kỹ thuật
Độ Dày cửa
3.5mm
4mm
10mm
12mm
TÔI Không Chắc Chắn Rằng Chỉ Cần Nào.
Cơ thể Độ Dày
1mm
1.5mm
2.0mm
2.2mm
2.5mm
2.75mm
4mm
6.0mm
TÔI Không Chắc Chắn Rằng Chỉ Cần Nào.
Kích Thước bên ngoài (H × W × D)
TÔI Không Chắc Chắn Rằng Chỉ Cần Nào.
5. Bổ sung Gợi Ý